لبنیات با 20 تخفیف در میادین میوه و تره بار موجود است


تهران – ایرنا – یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی ایران از فروش انواع لبنیات با 20 درصد تخفیف از امروز در میادین میوه و تره بار تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023884/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار