لزوم اصلاح قیمت چغندرقند با توجه به هزینه های تولید


تهران – ایرنا – مدیر طرح گیاهان قند وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم بازنگری، اصلاح و افزایش قیمت چغندرقند تاکید کرد و گفت: تلاش می کنیم قیمت چغندرقند را با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید و قیمت آن تعدیل کنیم. افزایش قیمت سایر محصولات». محصولات رقیب تغییر و افزایش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057355/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار