لزوم تامین اعتبار برای دستیابی به اهداف حوزه آبخیز در سال جاری

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، هوشنگ جزی افزود: سازمان ظرفیت انجام این سطح از عملیات را به شرط تامین اعتبارات مالی خود دارد.

مدیرکل دفتر حفاظت آبخیزداری و خاک افزود: اقدامات مکانیکی شامل سدهای سنگی و ساروج، گابیون، بند خاکی، پخش سیلاب، اقدامات بیولوژیکی مانند مالچ پاشی، بذرکاری و درختکاری، اقدامات بیومکانیکی مانند خاکریزی و هلال آبگیر. و اقدامات مدیریتی مانند حفاظت و غرقابی، آبیاری و مراقبت از تسهیل و توانمندسازی است.

وی ادامه داد: حوضه های سیلاب بالادست شهرستان خرم آباد دارای شش زیرحوضه به نام های سرمرغ، گهواره، بسطام، زرین جقا، ریمله و رباط است و رواناب های بارندگی در این حوضه بلافاصله توسط خرم وارد شهر خرم آباد و مناطق پایین دست می شود. رودخانه.

جزی بیان کرد: مطالعات دقیق و اجرایی گسترده ای در حوزه های آبخیز انجام داده ایم و این بررسی ها مشخص می کند که کدام حوزه ها و چه اقداماتی در حوزه آبخیزداری باید انجام شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک گفت: هزینه عملیات آبخیزداری در یکی از این حوضه ها به نام سرمرغ که پروژه های مختلف خاک و آبخیزداری در آن انجام شده است بالغ بر 78 میلیون و 833 میلیون و 500 هزار ریال است.

جزی خاطرنشان کرد: این حوضه یکی از حوزه های بحرانی و سیل خیز استان لرستان است که در سیل سال 1397 خسارت جانی و مالی به مردم وارد شد.

مدیرکل دفتر حفاظت آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز آبخیزداری در سال جاری از سه منبع اعتباری تامین می شود، گفت: دولت های استان، محرومیت زدایی و تملک دارایی و استرداد درآمد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور امسال تنها 2 درصد از اعتبارات تملک اراضی در قالب اسناد نقدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت مستقیم به سه استان در سفر رئیس جمهور به این امر اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: این پروژه ها با اعتبارات 1400 اجرا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915897/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

وی با بیان اینکه در اجرای آبخیزداری چهار محور عمده مکانیکی، بیومکانیکی، بیولوژیکی و مدیریتی انجام می شود، تصریح کرد: 48 نوع عملیات در این چهار محور عمده انجام می شود.

وی درباره افتتاح 11 طرح آبخیزداری در استان لرستان توسط رئیس جمهور در روز روستا و عشایر بیان کرد: این طرح ها که به عنوان اقدامات تکمیلی برای توسعه روستایی و محرومیت زدایی انتخاب شده اند در حوضه های آبریز شمال خرم آباد اجرا شده است. شهر در زمینی به مساحت 42900 هکتار

وی در عین حال خواستار تامین منابع مالی برای اجرای عملیات آبخیزداری در کشور با توجه به نقش آبخیزداری در کنترل سیل و رسوبات و جلوگیری از خسارات ناشی از آن و همچنین برداشت آب شد. در صورت خشکسالی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار