ماده ای که صدای آب را به هوا می فرستد می تواند به چشمان کنجکاو کمک کند


صدا به طور معمول نمی تواند بین هوا و آب حرکت کند

ICP/incamerastock/Alamy

موادی که قادر به حمل صداهای زیر آب از طریق هوا هستند و به آنها اجازه می دهد به وضوح بالای سطح آب شنیده شوند، می توانند برای نظارت بر محیط های آبی یا استراق سمع ارتباطات زیر آب استفاده شوند.

به دلیل عدم تطابق چگالی بین دو محیط، صدا معمولاً نمی تواند بین آب و هوا حرکت کند. بیشتر در حد منعکس شده است.

اکنون، بن لیانگ در دانشگاه نانجینگ در چین و همکارانش ماده‌ای را توسعه داده‌اند که تقریباً همه صداها را از بین می‌برد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2371340-material-that-sends-sound-from-water-to-air-could-help-eavesdroppers/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار