مار پیتون مهاجم برمه ای در فلوریدا رکورد 96 تخم در یک حرکت می گذارد

پیتون های برمه ای (پایتون بیویتاتا) بومی آسیای جنوب شرقی هستند، اما ده ها هزار نفر در حال حاضر در اورگلیدز و مناطق اطراف فلوریدا جنوبی زندگی می کنند، پس از اینکه برخی از آنها به عنوان حیوانات خانگی در دهه 1970 فرار کردند و جمعیتی برای تولید مثل ایجاد کردند.

سازمان زمین شناسی ایالات متحده

امی یاکل آدامز در سازمان زمین شناسی ایالات متحده و همکارانش چندین زن را دنبال می کنند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2367395-invasive-burmese-python-in-florida-lays-a-record-96-eggs-in-one-go/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

96 تخم مار پیتون برمه ای پس از جوجه ریزی برای نگهداری خشک شده است.

یک مار پیتون برمه ای آزاد در فلوریدا در یک زمان 96 تخم گذاشت – بیشترین ثبت شده برای این گونه.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار