مازندران قیام کرد تا بازار 250 میلیون تنی برنج روسیه را در دست بگیرد


ساری – ایرنا – بهره برداری از سیستم حمل و نقل مناسب، نرخ پایین تعرفه، توسعه روابط تجاری و اخذ مجوزهای لازم با دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم این روزها زمینه ساز صادرات برنج از مازندران به بازار هدف 250 میلیون تنی روسیه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179635/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار