ماهواره از نور خورشید برای تشخیص نشت متان در دریا استفاده می کند

آب تشخیص نشت متان از فضا را دشوار می کند

نشت متان از سکوهای نفتی فراساحلی معمولاً از فضا به سختی قابل تشخیص است، اما تکنیکی به نام «حالت درخشش» اکنون این امکان را فراهم می‌کند.

محیط


28 سپتامبر 2022

کریس گریتن/گتی ایماژ

دکل نفتی فراساحلی

متان یک گاز گلخانه ای قوی است که حدود 80 برابر موثرتر از دی اکسید کربن در به دام انداختن گرما است. مقدار متان موجود در جو نسبت به سطوح قبل از صنعتی شدن بیش از دو برابر شده است که عمدتاً از منابع انسانی مانند دام، محل های دفن زباله و تولید نفت و گاز است.

یک تکنیک نظارت ماهواره ای که از بازتاب خورشید استفاده می کند، می تواند نشت متان را از سکوهای نفتی فراساحلی از فضا تشخیص دهد.

علاوه بر هواپیما و حسگرهای زمینی، صورت فلکی رو به رشدی از ماهواره‌ها بر توده‌های متان نظارت می‌کنند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2340210-satellite-uses-sun-reflections-to-detect-offshore-methane-leaks/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار