ماهی ها به لطف لایه های اضافی سلول های میله ای در چشمانشان در تاریکی می بینند

جاستین مارشال

ماهی‌هایی که در شرایط تاریک زندگی می‌کنند می‌توانند تا ۲۸ لایه سلول‌های میله‌ای حساس به نور در پشت چشم خود داشته باشند که به شبکیه چند بانکی معروف است. اما دقیقاً چگونه به آنها کمک می کند در شرایط نور کم ببینند تا به حال نامشخص بود.

سرباز ماهی مشبک

سرباز ماهی های مشبک ساکنان صخره های شبانه با سیستم بینایی سازگار با شرایط تاریک هستند

لیلی فاگ به …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2352382-fish-see-in-the-dark-thanks-to-extra-layers-of-rod-cells-in-their-eyes/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

آزمایش‌های بصری روی ماهی‌های مرجانی شبانه نشان می‌دهد که چگونه چندین لایه سلول‌های میله‌ای در پشت چشم، دید سریع‌تری را در شرایط نور کم فراهم می‌کنند.

زندگی


21 دسامبر 2022

شبکیه‌های تخصصی برخی از ماهی‌های مرجانی شبانه باعث دید سریع‌تر و حساسیت بیشتر به نور کم‌نور و روشن می‌شوند. همین سازگاری ممکن است به حیوانات اعماق دریا اجازه دهد تا در تاریکی ببینند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار