ما اکنون می دانیم که در مغز ما چه می گذرد تا ما را از ارتفاع بترساند

تصور می شود ترس از ارتفاع، که اغلب با اضطراب و سرگیجه همراه است، یک واکنش فیزیولوژیکی داخلی است که برای کمک به جلوگیری از سقوط تکامل یافته است. اما 3 تا 6 درصد افراد از آکروفوبیا رنج می برندنسخه ای شدید از این که می تواند بر آنها تأثیر بگذارد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377205-we-know-now-what-happens-in-our-brain-to-make-us-scared-of-heights/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

افرادی که بر روی کف شیشه ای در برج اوستانکینو در مسکو، روسیه ایستاده اند

Nosyrevy/iStockphoto/Getty Images

افرادی که بر روی کف شیشه ای در برج اوستانکینو در مسکو، روسیه ایستاده اند

مدار مغزی که واسطه ترس از ارتفاع است در موش ها شناسایی شده است، یافته ای که می تواند به بهبود درمان در افرادی که واکنش شدید به چنین موقعیت هایی دارند کمک کند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار