مبارزه با آفت سن در 35 هزار هکتار از مزارع گندم جنوب کرمان انجام شد.


جیرفت – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: عملیات مبارزه با آفات گندم سن در بیش از 35 هزار هکتار از مزارع این منطقه انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073689/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%A3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار