مجتمع های گلخانه ای نیمه تمام کردستان باید ماموریت پیدا کنند


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر تعیین تکلیف مجتمع های گلخانه ای استان تاکید کرده و گفت: باید به زودی موانع و مشکلات این مجتمع ها برطرف و به تولید محصول برسند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041501/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار