مجتمع پرورش میگو به مساحت 395 هکتار در هندیجان افتتاح شد


اهواز – ایرنا – مجتمع پرورش میگو به مساحت 395 هکتار با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شهرستان هندیجان افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094652/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DB%B3%DB%B9%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار