مجوز صادرات 100 هزار تنی سیب زمینی از اردبیل صادر شد.


اردبیل – ایرنا – نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در شورای اسلامی از صدور مجوز صادرات 100 هزار تنی سیب زمینی از استان اردبیل خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964451/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار