محصولات اساسی تا پایان اردیبهشت 1402 به وفور عرضه می شود


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کالاهای مورد نیاز کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (1402) به وفور تامین می شود و نگرانی در این زمینه نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974662/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار