مخازن ایالات متحده به دلیل تغییرات آب و هوایی سریعتر تبخیر می شوند


دریاچه مید در نزدیکی سد هوور به دلیل خشکسالی طولانی مدت آب خود را از دست داد

جاستین سالیوان/گتی ایماژ

تغییرات آب و هوایی نرخ تبخیر از مخازن در سراسر ایالات متحده را افزایش می دهد. این تأثیر در جنوب غربی، جایی که سطح مخازن در بحبوحه خشکسالی شدید و دهه‌ها استفاده بیش از حد در بالاترین حد خود قرار دارد، بیشتر است.

هویلین گائو در دانشگاه A&M تگزاس و همکارانش اثر تغییرات آب و هوایی بر تبخیر از مخازن ایالات متحده را مدلسازی کردند. آنها بیش از 670 مخزن را بررسی کردند که تقریباً 90 درصد کل ذخیره آب در ایالات متحده را تشکیل می دهد.

تبخیر رانده می شود…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2367347-us-reservoirs-are-evaporating-more-quickly-because-of-climate-change/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار