مدل کشت در حوضه کرخه به دلیل خشکسالی شدید و کمبود آب نهایی نشده استتورج نوروزی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود کمبود آب در مخازن پشت سدهای خوزستان، کشت فصلی و پاییزه بر اساس طرح کشت در حوضه های مارون، کارون، دز و خیرآباد اجرا می شود. اما مشکلات کشت در حوضه رودخانه کرخه همچنان پابرجاست.

وی بیان کرد: برای اجرای الگوی کشت، تمامی محصولات با توجه به نیاز آبی در حوضه های مختلف کشت می شوند که از مهمترین آنها می توان به گندم، چغندرقند و کلزا اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: با سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای مدل کشت در چهار حوضه به توافق رسیده ایم اما در حوزه کرخه به دلیل سختی و مشکلات بسیار تصمیمی گرفته نشده است. شرایط ناپایدار

نوروزی اراضی کشاورزی منطقه حوضه کرخه را بالغ بر 145 هزار هکتار در غرب خوزستان عنوان کرد و افزود: کشت این اراضی کشاورزی به 1.2 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد که در سد کرخه وجود ندارد.

وی گفت: هفته آینده در خصوص محدودیت یا ممنوعیت کشت برخی محصولات در فصل پاییز در حوضه رودخانه کرخه تصمیم گیری می شود.

به گزارش ایرنا، خشکسالی شدید و بی سابقه سال های کشاورزی 1400-1399 و 1401-1400 و به دنبال آن کاهش شدید منابع و ذخایر آبی پشت سدها در استان، موجب محدودیت و ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی در حوضه های مختلف شد. . استان

محدودیت ها و ممنوعیت های کشت طی 2 سال گذشته باعث کاهش 25 تا 30 درصدی تولیدات کشاورزی در خوزستان شده است.

میزان تولید بخش کشاورزی خوزستان در سال‌های خشک و عادی 17.5 میلیون تن معادل 14 درصد کل محصولات کشاورزی کشور است.

استان خوزستان دارای یک میلیون و 250 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که به گفته کارشناسان با تامین آب پایدار و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین توسعه کشت گلخانه ای می توان میزان آن را افزایش داد. سطح زیر کشت استان به 2.2 میلیون هکتار می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910703/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار