مدل کشت در حوضه کرخه به دلیل خشکسالی شدید و کمبود آب نهایی نشده است

وی گفت: هفته آینده در خصوص محدودیت یا ممنوعیت کشت برخی محصولات در فصل پاییز در حوضه رودخانه کرخه تصمیم گیری می شود.

نوروزی اراضی کشاورزی منطقه حوضه کرخه را بالغ بر 145 هزار هکتار در غرب خوزستان عنوان کرد و افزود: کشت این اراضی کشاورزی به 1.2 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد که در سد کرخه وجود ندارد.

استان خوزستان دارای یک میلیون و 250 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که به گفته کارشناسان با تامین آب پایدار و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین توسعه کشت گلخانه ای می توان میزان آن را افزایش داد. سطح زیر کشت استان به 2.2 میلیون هکتار می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910703/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87

تورج نوروزی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود کمبود آب در مخازن پشت سدهای خوزستان، کشت فصلی و پاییزه بر اساس طرح کشت در حوضه های مارون، کارون، دز و خیرآباد اجرا می شود. اما مشکلات کشت در حوضه رودخانه کرخه همچنان پابرجاست.

وی بیان کرد: برای اجرای الگوی کشت، تمامی محصولات با توجه به نیاز آبی در حوضه های مختلف کشت می شوند که از مهمترین آنها می توان به گندم، چغندرقند و کلزا اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، خشکسالی شدید و بی سابقه سال های کشاورزی 1400-1399 و 1401-1400 و به دنبال آن کاهش شدید منابع و ذخایر آبی پشت سدها در استان، موجب محدودیت و ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی در حوضه های مختلف شد. . استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: با سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای مدل کشت در چهار حوضه به توافق رسیده ایم اما در حوزه کرخه به دلیل سختی و مشکلات بسیار تصمیمی گرفته نشده است. شرایط ناپایدار

محدودیت ها و ممنوعیت های کشت طی 2 سال گذشته باعث کاهش 25 تا 30 درصدی تولیدات کشاورزی در خوزستان شده است.

میزان تولید بخش کشاورزی خوزستان در سال‌های خشک و عادی 17.5 میلیون تن معادل 14 درصد کل محصولات کشاورزی کشور است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار