مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شدبه گزارش روز سه شنبه ایرنا، طی حکمی از سوی سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، فرشید فرخ نژاد به سمت مدیرعاملی بانک کشاورزی منصوب شد.

در تصمیم خاندوزی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی، پیرو تصمیم مورخ 20 مهرماه 1401 هیئت مدیره محترم این بانک و بر اساس ماده 35 دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی. در بانک های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک ها، به موجب این حکم به سمت مدیر کل بانک کشاورزی منصوب می شوید.

گفتنی است فرخ نژاد فارغ التحصیل رشته های اقتصاد، اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی در مقطع دکتری بوده و سمت های مختلفی را در نظام بانکی از جمله عضویت در هیات مدیره بانک رفاه کارگران، رئیس هیات مدیره رفاه داشته است. بانک کارگران و رئیس هیئت مدیره بانک.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904053/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار