مدیرعامل موسسه جهاد توسعه منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی «محمدهادی حاج محمد» را به عنوان عضو موظف، رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد توسعه منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014004/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار