مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه: گاوها به بیماری تب برفکی آفریقایی مقاوم نیستند.


کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: دام هایی که واکسن FMD را نیز دریافت کرده اند در برابر سویه جدید آفریقایی این بیماری آسیب پذیر هستند و امکان ابتلا به آنها وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043344/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار