مدیرکل دفتر هماهنگی مشاوره رسیدگی به تخلفات اداری

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی سید جواد ساداتی نژاد، احمد احمدی تالشیان به عنوان نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد. بخشی از این تصمیم؛ انتظار می رود با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد این اداره و با همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس، مدیران، روسای سازمان ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی اقدام موثری انجام دهید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910429/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار