مدیریت قطعی برق در تولید ماهیان زینتی


تهران- ایرنا- رئیس اداره پرورش و پرورش ماهیان زینتی سازمان شیلات ایران با اشاره به آسیب های ناشی از قطع برق آکواریوم های تولید ماهیان زینتی، راهکارهایی برای مدیریت این بحران در زمان قطعی برق برنامه ریزی شده بیان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154544/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار