مراکز داده چقدر آب مصرف می کنند؟ اکثر شرکت های فناوری نمی گویند


از آنجایی که مراکز داده بیشتری برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد ساخته می شوند، مصرف آب آنها به ویژه در مناطقی از ایالات متحده که تحت تأثیر خشکسالی شدید در کلاس ها قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

فن آوری


14 اکتبر 2022

مجموعه ای از برج های خنک کننده در ساختمان مرکز داده.  کد شاتر استاک 368730815;  سفارش خرید: -؛  کار: -;  مشتری: -؛  دیگر: -

برج های خنک کننده مقادیر زیادی آب را به مراکز داده پمپاژ می کنند

Shutterstock/WaitForLight

بر اساس یک تحلیل جدید، اکثر شرکت‌های فناوری برنامه‌های مدیریت آب ضعیفی دارند و بسیاری حتی میزان مصرف آب را نیز فاش نمی‌کنند. این در حالی است که بسیاری از نقاط جهان موج‌های گرمای شدیدی را تجربه کرده و رودخانه‌ها را در بحبوحه تأثیرات فزاینده تغییرات اقلیمی خشک کرده است – و غرب ایالات متحده در بیست و دومین سال از بدترین خشکسالی خود در بیش از یک دهه گذشته است. «یک هزاره.

خشکسالی شدید در آمریکای شمالی

این داستان بخشی از داستان ماست سرزمین خشک سلسله …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342490-how-much-water-do-data-centres-use-most-tech-companies-wont-say/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار