مردم بومی در اولویت به دست آوردن زمین برای پروژه های کشاورزی هستند


قزوین- ایرنا- رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: مردم بومی در اولویت اخذ زمین برای اجرای طرح های کشاورزی از جمله در حوزه باغداری هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961061/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار