مرکز تشخیص آزمایشگاهی مرجع ملی دامپزشکی ایران مورد تایید مراکز بین المللی قرار گرفته است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور، سید محمد آقامیری افزود: مرکز ملی مرجع تشخیص آزمایشگاهی و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور در فهرست آزمایشگاه های دارای اعتبار بین المللی دارای تاییدیه مرکز بین المللی اعتبار سنجی روسیه قرار دارد. . (آنالیتیکا).

کار شبانه روزی همکارانم در مرکز ملی تشخیص بدون هیچ گونه مشاوره خارج از سیستم و بدون صرف هزینه های کلان معمول برای مشاوره قبل از ممیزی انجام شد تا اینکه این مرکز موفق به اخذ استاندارد ISO/EC 17025 شد. گواهی تایید شده توسط آنالیتیکای روسیه با اعتبار 5 سال. .


منبع: https://www.irna.ir/news/84923803/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه استاندارد ISO/I EC 17025 مهم‌ترین استاندارد کیفی برای تایید آزمایشگاهی از نظر فنی و صلاحیتی و همچنین برای اطمینان از صحت و دقت آزمایش است و نقش دارد. نقش مهمی در کنترل کیفیت محصول و حفظ صادرات پایدار دارد، گفت:

توسط احمد گل کار

احمد گل کار