مرکز خرید برنج کشاورزان مازندران از سوی انجمن عرضه برنج ایران اعلام شد


ساری – ایرنا – انجمن تامین برنج ایران برای خرید برنج از کشاورزان استان بر اساس توافق با استانداری مازندران خرید برنج از کشاورزان را آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119062/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC

توسط احمد گل کار

احمد گل کار