مریخ نورد Perseverance مواد آلی بیشتری را در مریخ پیدا می کند

تصویر موزاییکی از مریخ نورد Perseverance ناسا بر روی رخنمون سنگی به نام Skinner Ridge در مریخ

توسط احمد گل کار

احمد گل کار