مریخ: چرا همه سیاره سرخ را دوست دارند

از بین پنج سیاره قابل مشاهده با چشم غیرمسلح، مریخ تا حد زیادی دراماتیک ترین سیاره است و رفتارهای قابل مشاهده آن تفاسیر فرهنگی ما را آگاه کرده است…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634103-000-why-mars-has-captured-our-hopes-and-fears-for-millennia/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

میشل دوربانو

مریخ از تجسم آسمانی خدایان جنگجو گرفته تا میزبانی بیگانگان حفر کانال، به طور منحصر به فردی در آگاهی عمومی دوام آورده است. حتی امروز، سیاره سرخ همچنان با ماجراجویی همخوانی دارد استوارت کلارک

فضا


| اظهار نظر

26 اکتبر 2022

چیزی در مریخ وجود دارد که ما را مجذوب خود می کند. در طول تاریخ، فرهنگ‌ها و افراد مختلف به فانوس دریایی قرمز رنگ در آسمان شب خیره شده‌اند و آن را با هر آنچه که تخیلاتشان با ناشناخته‌ها مرتبط است پر کرده‌اند. در طول زمان، مریخ تجسم آسمانی خدایان جنگجو، طلسم نجومی از نفوذ معنوی، مکان مدینه فاضله و سرچشمه وحشت های فراتر از باور بوده است. حتی امروز، رابطه ما با سیاره سرخ همچنان در حال تکامل است.

تصویر پیش فرض New Scientist

توسط احمد گل کار

احمد گل کار