مزارع ورامین در برابر عوامل مضر محافظت می شود


ورامین – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: عملیات پایش و کنترل عوامل آسیب رسان به مزارع گندم، جو و کلزا در شهرستان ورامین با هدف دستیابی به محصول با کیفیت آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065901/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار