مزایای غیرمنتظره کار در فضای باز

گری یول / گتی ایماژ

یک مزیت از زندگی گیاهی حاصل می شود. با توجه “نظریه بازیابی توجه”، گیاهان سطح بهینه ای از تحریک بصری را برای تجدید تمرکز زمانی که ما شروع به از دست دادن تمرکز می کنیم فراهم می کنند. این ایده ریشه در تکامل ما دارد: مغز ما…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834451-000-the-unexpected-benefits-of-working-outside/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

بریتانیا، اسکس، هارلو، پرتره زنی که از خانه در باغش با استفاده از لپ تاپ کار می کند

با ورود نیمکره شمالی به فصل تابستان، بیشتر روز کاری خود را در باغ کوچکم در لندن می گذرانم. این فقط راهی برای کنار آمدن با افزایش دما نیست – اگرچه بدون شک نشستن در هوای تازه از یک دفتر کار خفه‌تر خوشایندتر است. طبق تحقیقات اخیر، زمانی که در خارج از منزل سپری می شود می تواند مغز را تحریک کند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار