مزرعه دام جنوب کرمان، آویز


جیرفت – ایرنا – مدیرکل مشاغل عشایری جنوب استان کرمان گفت: طرح گاوداری در این منطقه با پنج میلیارد تومان احداث می شود اما پیش از آن همکاری منابع طبیعی و تامین زمین ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086231/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار