مسئول منابع طبیعی پردیس: ۴۰ هزار متر مربع از اراضی ملی خلع ید شد


پردیس – ایرنا – رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پردیس اعلام کرد: 40 هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی 2 هزار میلیارد ریال خلع ید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099501/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81

توسط احمد گل کار

احمد گل کار