مشاور وزیر جهادکشاورزی در امور مکانیزاسیون و زنجیره ارزش منصوب شد


تهران – ایرنا – در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مشاور وزیر در امور مکانیزاسیون و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978893/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار