مشکلی برای تامین آرد و نان آذربایجان غربی وجود نداردبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران در واکنش به گزارش روزنامه شرق با عنوان «دو راه نان» اعلام کرد: آرد اختصاص یافته به استان آذربایجان غربی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. هم اکنون ماهانه بیش از 31 هزار و 300 تن آرد یارانه ای به چهار هزار و 732 نانوایی در این استان تحویل می شود.

همچنین برای کمک به کاهش صف های نانوایی که تحت تاثیر عواملی مانند حضور کارگران فصلی به دلیل فصل برداشت سیب و چغندرقند در این استان، بازگشت عشایر به قشلاق و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال گذشته است. چهار ماه، هر ماه به مبلغ 1200 تن. آرد اضافی علاوه بر سهمیه تعیین شده به شبکه مصرف استان تزریق شد.

ساعات کار واحدهای نانوایی در این استان نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. در حال حاضر ساعات کار آنها افزایش یافته و نانوایی های منتخب به یک روز در ماه کاهش یافته است.

بازرسی ها در زمینه کنترل فعالیت واحدهای نانوایی برای تداوم پخت تشدید شده و به همین منظور علاوه بر استفاده از مشارکت مردمی، از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی نیز برای کنترل گندم، آرد و آرد استفاده شده است. نان را تا حد امکان تار کنید.

با توجه به توضیحات فوق و تحقق فعالیت های مذکور در حال حاضر شاهد کاهش صف نانوایی ها در استان آذربایجان غربی هستیم و مشکلی برای تامین آرد و نان در این استان وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924078/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار