مشکل تامین جوجه یکروزه و خوراک طیور عامل افزایش قیمت مرغ است


تهران – ایرنا – یکی از اعضای اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی مشکل عرضه طیور و جوجه یکروزه را یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163030/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار