مشکل نهاده های طیور حل شد/ بخشی از افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی است


تهران – ایرنا – مشاور اتحادیه تولیدکنندگان گوشت چندی پیش از حل مشکل نهاده های طیور خبر داد و گفت: بخشی از افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار به دلیل گرانی و بخشی نیز مربوط به تازه است. تولید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080959/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار