مشکل پرورش 7500 راس گوسفند در ری با حضور معاون استاندار تهران حل شد.


شهرری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از رفع مشکل توسعه واحد پرورش 7500 راس در منطقه حسن آباد فشافویه شهرستان ری خبر داد و گفت: امکان افزایش ظرفیت این واحد تا 30 درصد با حل مشکل تامین شد.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85008116/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار