مصرف گوشت عید قربان بعد از 24 ساعت


تهران – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی کشور توصیه کرد: هموطنان به منظور رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از هر نوع بیماری مشترک بین انسان و دام، لاشه گوشت عید قربان را پس از 24 ساعت با قرار دادن در یخچال استفاده کنند. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85155085/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار