مصرف 25 میلیارد متر مکعب آب در بخش سبزی و فاضلاب کشور


تهران- ایرنا- معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 25 میلیارد مترمکعب آب برای تولید سبزی و زعفران در کشور مصرف می شود، خاطرنشان کرد: با انتقال سبزی و زعفران کشور در گلخانه ها، میزان مصرف آب را می توان به کمتر از 5 میلیارد متر مکعب کاهش داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142588/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار