مطالبات دامداران دامداران قبل از حذف ارز ترجیحی تا پایان سال تسویه می شود

به گزارش خبرنگار دولت ایرنا، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، همچنین مقرر شد مطالبات دامپروران در نهاده های دامی قبل از رواج یارانه ها پرداخت شود. مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه در سال جاری پرداخت این مطالبات را به پایان برساند.

نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خسارت خشکسالی و سیل از دیگر موارد مطرح شده در جلسه عصر یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مقرر شد در برنامه و بودجه سازمان اعتبارات لازم در این زمینه از محل اعتبارات تامین شود. منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 1401. اجرای بیمه کشاورزی.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935247/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار