مطالعات افزایش ظرفیت کاشت نهال در 15 استان کشور تکمیل شد


سمنان – ایرنا – مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرح مطالعاتی افزایش ظرفیت کاشت نهال و توسعه کشت الوار در 15 استان کشور به پایان رسیده و به زودی وارد فاز عملیاتی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974784/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار