معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی «صفدر نیازی» شهرکی را به سمت معاون آب و خاک این وزارتخانه منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969995/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار