معاون استاندار کردستان: بسته بندی و بازاریابی توت فرنگی نیازمند توجه ویژه است


سنندج-ایرنا- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: بسته بندی و بازاریابی محصولات توت فرنگی در استان نیازمند توجه و تقویت است و برگزاری جشنواره و دعوت از سرمایه گذاران و اساتید دانشگاه فرصتی است تا این محصول را توسعه دهید و مشکل را حل کنید. مشکلاتی که او با آن مواجه است


منبع: https://www.irna.ir/news/85087890/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار