معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی «شاهپور علایی مقدم» را به سمت سرپرست برنامه ریزی اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978866/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار