معاون رئیس جمهور: بنزین و آرد گران نمی شود


تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهور گفت: بنزین و آرد گران نمی شود و کسانی که برای جلوگیری از قاچاق آن را توصیه می کنند به دنبال راه حل های دیگر باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118838/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار