معاون رئیس جمهور پایانه صادراتی جنوب کرمان را افتتاح کرد

به گزارش ایرنا، افتتاح این پایانه صادراتی اتفاق بسیار مهمی در صادرات محصولات کشاورزی از جنوب استان است.

سید محمد حسینی معاون امور مجلس در مراسم افتتاحیه این طرح با بیان اینکه سیاست ما سیاست همسایگی است، بر توجه ویژه دولت در حوزه مبادلات مختلف، صادرات و سایر موضوعات مرتبط با سیاست همسایگی تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور پایانه صادراتی جیرفت را افتتاح کرد

وی همچنین به طرح مرزهای هوایی فرودگاه جیرفت اشاره کرد و گفت: این طرح پیگیری و حمایت می شود زیرا این طرح نیاز منطقه است.

حسینی ادامه داد: همه نهادهای ذیربط باید سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم کنند.

نماینده مردم ریاست جمهوری بهره برداری از فاز اول پایانه صادراتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به ظرفیت کشاورزی منطقه جنوب کرمان به ویژه شهرستان جیرفت، ساخت این مجتمع نقش مهمی در این بخش دارد.

وی افزود: دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نگاه ویژه ای به همسایگان خود و سایر کشورهای خارجی دارد.

وی افزود: دولت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حمایت می کند بنابراین بخش خصوصی باید در این زمینه مشارکت بیشتری داشته باشد.

به گزارش ایرنا، سفر استانی دولت به کرمان از شامگاه پنجشنبه با ورود رئیس جمهور به کرمان آغاز شده و امروز (جمعه) ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84850833/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار