معاون سازمان دفاع: مهندسی حشرات در دستور کار پنتاگون است


جیرفت – ایرنا – معاون بهداشت سازمان دفاع گفت: مهندسی حشرات در دستور کار وزارت دفاع آمریکا قرار دارد که کشورمان را تهدید می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994756/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار