معاون وزیر بازرگانی خواستار صادرات 20 هزار تن سیب زمینی با 12 درصد عوارض شد.


تهران- ایرنا- معاون توسعه تجارت کشور در نامه ای خطاب به «علیرضا پیمان پاک» معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار ازسرگیری صادرات 20 هزار تنی سیب زمینی با عوارض 12 درصدی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079344/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6

توسط احمد گل کار

احمد گل کار