معاون وزیر جهاد: احیای سازمان پنبه ادامه دارد

وی با بیان اینکه خودکفایی در تولید پنبه دغدغه دولت سیزدهم است، خاطرنشان کرد: در فصل کشاورزی گذشته سطح زیرکشت پنبه در کشور 17 درصد افزایش و تولید این محصول 25 درصد افزایش یافت.

مهاجر با بیان اینکه گروهی از بازرگانان با واردات زیاد در صنعت پوشاک و نساجی فرآیند پنج رینگ را مختل می کنند، گفت: امسال نخ تا 2 سال وارد کشور شده است که در این شرایط تمایلی به خرید نخ داخلی وجود ندارد. ، و در فعالیت این چرخه اختلالاتی رخ می دهد.

وی همچنین در مورد یکپارچه سازی زمین های کشاورزی گفت: خرده داری یکی از اساسی ترین مشکلات حوزه کشاورزی است و الزامات پیشگیری از آن در قانون وجود ندارد.

معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: ایران قبلا صادرکننده پنبه بود اما اکنون سطح زیرکشت کاهش یافته و ایران واردکننده این محصول شده است.

مهاجر درباره رویکردهای اقتصادی طرح کشت نمونه گفت: ساماندهی صادرات و واردات محصولات کشاورزی در این طرح به خوبی برنامه ریزی شده است.

یکپارچه سازی اراضی نیازمند حمایت نهادها است

معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: علما و روحانیون باید در این امر همراه دولت باشند و کشاورزان را مجبور به اجرای طرح های جهاد کشاورزی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953592/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی گفت: صنعت نساجی و تولید پنبه شامل پنج زنجیره تولید پنبه، نخ، منسوجات و پوشاک است که مدیریت تنها دو مورد از آنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و مابقی باید با سازمان ساماندهی شود. کمک نهادهای مختلف

معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره طرح اصلاح الگوی کشت گفت: الگوی کشت دیر اعلام شد اما امید است طرح های خوبی در این طرح اجرایی شود. .

علیرضا مهاجر وی روز شنبه در حاشیه نشست «اصلاح الگوی کشت» در بجنورد خراسان شمالی به خبرنگار ایرنا گفت: برخی با هدف آسیب رساندن به صنعت نساجی کشور اقدام به حل کردن پنبه و دانه های روغنی کرده اند. صنعت نساجی با مشکل بزرگی مواجه است اما زمان احیای این سازمان فرا رسیده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار