معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​ایران در تولید همه میوه ها خودکفا و صادرکننده است


تهران – ایرنا – معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ایران در تولید همه میوه ها و صادرکنندگان خودکفا است، گفت: سالانه حدود 6 میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات محصولات کشاورزی است. محصولاتی که نیمی از آن مربوط به حوزه باغبانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127117/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D9%88

توسط احمد گل کار

احمد گل کار