معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​بدون امنیت غذایی، صحبت از استقلال اقتصادی یک شعار است

وی تدوین و ابلاغ سند نمونه کشت در شهریورماه سال جاری در کشور را برشمرد و گفت: این سند با هدف دستیابی به امنیت غذایی پایدار و مرجعیت غذایی تدوین شده است. اختیارات غذایی حتی بالاتر از امنیت غذایی است، ما می خواهیم مازاد بر نیاز کشور غذا تولید کنیم و از برخی کشورها در این زمینه حمایت کنیم.

خیام نکویی با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: در این جنگ موضوع امنیت غذایی چهره جدیدی از خود نشان داد و همه به اهمیت این موضوع پی بردند.

خیام نکویی با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی کشور دستیابی به امنیت غذایی پایدار است، گفت: امروزه در حوزه تولید مواد غذایی چالش هایی از جمله ضریب نفوذ پایین دانش در بخش کشاورزی، نبود الگوهای کشت، وجود دارد. منابع محدود، واردات بخشی از نیازهای غذایی که در حال کاهش است با کمبود زمین، عملکرد ضعیف زمین های دیم و ضعف جدی در سیستم آموزش کشاورزی مواجه هستیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه هرچه جلوتر می رویم، منابع آبی کشور محدود شده و منابع آبی دچار مشکل می شود، گفت: این منابع آبی کشور با مشکل مواجه خواهند شد. تضمین حفظ آب و منابع اساسی کشور و آن توسعه و نفوذ دانش در بخش کشاورزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خود به اجرای الگوی کشت در کشور اشاره کرد و گفت: حدود 51 سال است که تلاش می کنیم الگوی کشت را در کشور ایجاد کنیم، یعنی از همان زمان. زمانی که حتی مشکل منابع آبی نداشتیم اما تاکنون در این حوزه میدان حرکتی قابل توجهی نداشتیم.

وی بر لزوم اجرای نظام نوآوری در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: هدف ما از پیگیری این موضوع، انقلاب بهره‌وری در بخش کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944858/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: متاسفانه امروز 90 درصد روغن کشور وارداتی و کمتر از 10 درصد آن در داخل تولید می شود و امروز ذائقه مردم کشور به سمتی رفته است. فست فودها و غذاهای سرخ شده، بنابراین میانگین مصرف روغن در ایران بیش از 22 کیلوگرم است در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته 11 کیلوگرم است.

خیام نکویی با بیان اینکه حدود 12 هزار استاد دانشگاه در حوزه کشاورزی در کشور داریم، گفت: با وجود این ظرفیت ها ضریب نفوذ دانش در کشور 6 درصد است که نشان می دهد بیشترین ظرفیت آن علم در خدمت است. بخش، نه کشاورزی

وی بیان کرد: طی چهار دهه گذشته در کشور کشاورزی اگرچه در اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است اما از نظر حمایتی و اعتباری هیچ گاه موضوع درجه یک کشور نبوده و به این حوزه توجهی نشده است. توجه جدی آن طور که باید باشد.

وی ایجاد دهکده های فناوری و نوآوری برای کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها را برشمرد و گفت: یکی از مولفه های دانشمند شدن در بخش کشاورزی کشور ایجاد بنگاه های اقتصادی، هسته ها و واحدهای دانش بنیان در این حوزه است. . روستاهای فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها می توانند بخشی از زیرساخت های مورد نیاز برای این موضوع را فراهم کنند.

خیام نکویی تاکید کرد: مسئولیت تولید مواد غذایی تنها بر عهده جهاد کشاورزی نیست، از این رو رئیس ستاد الگوی کشت کشور، معاون اول رئیس جمهور و در استان ها نیز سرپرستی این ستاد به استانداران سپرده شد.

وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب با 36 میلیون نفر جمعیت 35 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید کردیم، ادامه داد: امروز با افزایش جمعیت کشور به 85 میلیون نفر، میزان تولید در بخش کشاورزی به 135 میلیون تن رسید که حدود نیمی از آن افزایش تولید ناشی از نفوذ دانش و فناوری در حوزه کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «مجتبی خیام نکویی» روز چهارشنبه در ستاد توسعه دانش بنیان استان زنجان و در مراسم امضای تفاهم نامه ایجاد دهکده فناوری و اطلاعات، نوآوری در کشاورزی و منابع طبیعی در این استان برگزار شد. استان افزود: امروزه امنیت غذایی در برخی کشورها مانند آمریکا اهمیت بیشتری دارد. بحث امنیت ملی است، زیرا این موضوع نقش یک سلاح را برای کشورها ایفا می کند.

خیام نکویی افزود: در سال 1430 جمعیت کشور به 103 میلیون نفر می رسد و نیاز به غذا در آن زمان 185 تا 190 میلیون تن خواهد بود، بنابراین تولید مواد غذایی در کشور باید بیش از 55 میلیون تن افزایش یابد. .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار